HOME

Działalność związana z projektowaniem rozpoczęta w 1997r. Pod nazwą „Budimos”  Biuro Usług Projektowo – Budowlanych od roku 2000.

Nasza specjalność to projekty:

  • konstrukcje przemysłowe - budynki magazynowe, produkcyjne, wiaty
  •  obiekty handlowo-usługowe – galerie handlowe, markety wielkopowierzchniowe
  • obiekty użyteczności publicznej – parki wodne, budynki urzędów państwowych, uczelni i placówek badawczych
  •  obiekty biurowe
  •  budynki mieszkalne – wielorodzinne i jednorodzinne
  • obiekty inżynierskie i technologiczne np. stacje uzdatniania wody, zbiorniki żelbetowe, kominy, maszty i wieże, fundamenty pod maszyny i linie technologiczne.

Biuro zajmuje się projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich jak również nadzorem autorskim i inwestorskim nad projektowanymi obiektami.

 więcej